TPSC - Thailand Plastic Surgery

รูปภาพก่อนและหลังทำศัลยกรรม

เนื่องจากกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสถานพยาบาล และ โฆษณาไม่อนุญาติให้นำภาพก่อนและหลังทำการผ่าตัดมานำเสนอผ่านทางสื่อต่างๆ
ดังนั้นจึงไม่สามารถนำภาพลงผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ ถ้าท่านมีความสนใจที่จะชมรูปภาพ สามารถติดต่อศูนย์ศัลยกรรมนีโอที่
info @thailandplasticsurgery.com เพื่อขอดูรูปภาพ เราจะจัดส่งรูปภาพผ่านทางอีเมล์ของท่าน