.......

ข้อมูลการทำศัลยกรรมที่ Thailand Plastic Surgery Center (TPSC)


การศัลยกรรม

ทำการผ่าตัดที่

ระยะเวลาผ่าตัด

ระยะเวลาพักพื้น

ราคา
(บาท)

 • เสริมหน้าอก (Breast
  augmentation)

โรงพยาบาล

1-2 ชม.

1-2 วัน ที่โรงพยาบาล
3-4 วัน ที่บ้าน

120,000

 • ศัลยกรรมหน้าอก
  (Breast lift)

โรงพยาบาล

2–4 ชม.

1 วัน ที่โรงพยาบาล

120,000

 • ศัลยกรรมเสริมจมูก
  (Nose surgery)

โรงพยาบาล

40 นาที

2-3 วัน

22,000 - 150,000

 • ศัลยกรรมตา 2 ชั้น (Eyelid surgery)

โรงพยาบาล

1 ชม.

3 - 4 วัน

22,000

 • ศัลยกรรมหน้าท้อง (Tummy tuck operation)

โรงพยาบาล

2-4 ชม.

2 วัน โรงพยาบาล

120,000 - 160,000

 • ดูดไขมัน (Liposuction)

โรงพยาบาล

1-3 ชม.

1 วัน โรงพยาบาล
3 - 4 วัน ที่บ้าน

100,000 - 180,000

 • ศัลยกรรมดึงหน้า (Facelift)

โรงพยาบาล

2-5 ชม.

1 วัน โรงพยาบาล

120,000 - 160,000
price