การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ( Abdominoplasty หรือ Tummy Tuck Surgery )

                มีจุดประสงค์เพื่อทำให้หน้าท้องตึงและเรียบขึ้น
การผ่าตัดที่ทำโดยตัดผ่าหนัง, ไขมัน ที่บริเวณหน้าท้องส่วนล่าง พร้อมทั้งเย็บกล้ามเนื้อหน้าท้องที่แยกออก เข้าหากันตรงกลาง

คุณสมควรพิจารณาการผ่าตัดไขมันหน้าท้องเมื่อ
1. มีหนังหย่อนยาน, ลายมากจากการตั้งครรภ์ หรือเคยอ้วน
2. ผนังหน้าท้องอ่อนแอ และกล้ามเนื้อแยกจากกัน

การผ่าตัดทำอย่างไร ?

               บาดแผลจะถูกซ่อนไว้ที่ใต้ขอบชุดว่ายน้ำ (bikini) ลักษณะโค้งจากปุ่มกระดูกเชิงกรานด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง อาจจะจำเป็นต้องมีบาดแผลรอบๆ สะดือ แล้วปรับตำแหน่งสะดือให้เข้าที่เดิม หลังจากผนังหน้าท้องถูกดึงผ่านลงมาและตัดออก
ในครั้งจำเป็นต้องมีการดูดไขมันร่วมด้วย แล้วกำจัดไขมันที่สะสม โดยเฉพาะที่บริเวณเหนือกระเพาะอาหาร และด้านข้างลำตัว

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

                โดยทั่วไป การผ่าตัดไขมันหน้าท้อง ทำในโรงพยาบาล โดยการให้ยาระงับความปวด หรือดมยาสลบโดยแพทย์วิสัญญี สมควรพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 3-4 วัน ถ้าท่าน เป็นบุคคลสูบบุหรี่ หรือใช้ยาจำพวกลดการอักเสบที่ไม่ใช้ steroid หรือใช้ยาระงับการแข็งตัวของ
เลือด หรือมีโรคประจำตัว สมควรแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้าก่อนการผ่าตัดไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
.