การเสริมทรวงอก (Breast Augmentation)

                Breast Augmentation อาจจะเรียกอีกชื่อว่า Augmentation Mammaplasty หรือการผ่าตัดใส่ถุงเต้านมเทียม เพื่อเพิ่มปริมาตรและขนาด รวมทั้งรูปร่างให้สวยงาม จะทำให้คุณมีความมั่นใจในรูปร่าง และใส่เสื้อผ้าได้สวยงามขึ้น

การพิจารณาผ่าตัดเสริมทรวงอก

                ผู้หญิงในโลกนี้หลายคนคิดว่า ทรวงอกตัวเองเจริญไม่ได้ขนาดดังที่ตัวเองคาดหวัง คุณอาจจะไม่มีความสุขหลังจากทรวงอกที่เคยสวยได้ขนาด เสียปริมาตร ขนาด และรูปร่างไปจากการที่ น้ำหนักลด มีบุตร หรืออายุมากขึ้น
                 การเสริมทรวงอกจะสามารถเพิ่มขนาดและรูปร่างของทรวงอกให้ได้สัดส่วนกับร่างกายของคุณ ในปัจจุบัน แพทย์สามารถเสริมทรวงอกได้ในทุกอายุของคนไข้ที่มีทรวงอกเจริญสมบูรณ์สูงสุดแล้ว

การรับคำปรึกษาจากแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

                 คุณอาจจะต้องเตรียมตอบคำถามขนาดทรวงอกที่ต้องการ รวมทั้งรูปร่าง ขนาดของปานนมและหัวนมที่ต้องการ แพทย์จะต้องทำการตรวจทรวงอกของคุณเพื่อหาความผิดปกติก่อนการผ่าตัดที่อาจมี เช่น ก้อนเนื้องอก ซีสต์ ฯลฯ ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาก่อนการเสริมทรวงอก
                 นอกจากนี้ถ้าทรวงอกมีความหย่อนยาน การผ่าตัดยกทรวงอกอาจจำเป็นต้องกระทำร่วมกับการเสริมในเวลาเดียวกันด้วย

การเสริมทรวงอกนมเทียมเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมหรือไม่ ?

                ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า การเสริมทรวงอกเทียมด้วยถุงยางซิลิโคน เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม การใส่เต้านมเทียมใต้กล้ามเนื้อทรวงอก อาจจะให้เงาบดบังการตรวจ Mamography น้อยกว่า แพทย์จะสนทนา ทำข้อสรุปเรื่องนี้กับคนไข้ในแต่ละราย
                 คุณควรจะทราบว่า การตั้งครรภ์ จะทำให้ขนาดของทรวงอกเปลี่ยนแปลงไปได้ และอาจจะส่งผลต่อรูปร่างทรวงอกที่เสริมได้บ้าง แต่ไม่มีรายงานใดกล่าวว่า การเสริมทรวงอกด้วยถุงซิลิโคน มีผลต่อการตั้งครรภ์ หรือความสามารถในการให้นมบุตร

การผ่าตัดเสรมทรวงอกทำได้อย่างไร ?

                ในปัจจุบันนี้ผู้หญิงที่ได้รับการเสริมทรวงอก ได้รับการใส่เต้านมเทียมที่ประกอบไปด้วยถุงซิลิโคนที่บรรจุซิลิโคนเหลว หรือน้ำเกลือ
                 ถุงซิลิโคนที่ Neo Plastic Surgery Center ใช้ส่วนใหญ่ จะเป็นถุงที่มีผิวขรุขระ เพื่อลดการเกิดพังผืดรั้ง (capsular contracture)
                 อย่างไรก็ตาม คุณควรจะปรึกษาและหาข้อสรุปกับแพทย์ ในเรื่องทางเลือกต่างๆ ของถุงเต้านมเทียมที่มีทั้งหมด


บาดแผลการผ่าตัดเป็นเช่นไร ?

                บาดแผลการผ่าตัดขนาดน้อยกว่า 2 นิ้ว ถูกกำหนดวางไว้ที่รอยย่นใต้รักแร้ ซึ่งมองเห็นได้ลำบาก บาดแผลผ่าตัดทางอื่นที่เลือกได้ เช่น รอบปานนมหรือฐานเต้านมก็สามารถกระทำได้
                เมื่อผ่าตัดผ่านผิวหนังไปแล้ว แพทย์จะสร้างช่องใต้เต้านมหรือใต้กล้ามเนื้อทรวงอกเพื่อที่จะใส่ถุงเต้านมเทียม

ควรเข้าใจความเสี่ยง

                ไม่มีปัญหาใหญ่ ใดๆ มากนักในการผ่าตัดเสริมทรวงอก แต่การผ่าตัดทุกชนิดย่อมมีอัตราเสี่ยงเสมอ เช่นเดียวกันการผ่าตัดเสริมทรวงอกอาจจะเกิดเลือดคั่งรอบๆ เต้านมเทียม ซึ่งอาจจะต้องผ่าหรือดูดออก การติดเชื้อ ตำแหน่งที่ผิดของเต้านมเทียมเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ความรู้สึกลดลงของหัวนมและปานนมอาจเกิดได้ชั่วคราว
                 ประการสำคัญคือ การเกิดพังผืดรัดรัด (capsular contracture) รอบๆ ถุงซิลิโคน อาจทำให้คุณเจ็บ หรือเต้านมผิดรูปร่าง
                 คุณจะได้รับการแนะนำอย่างเข้มงวดในารนวดอย่างสม่ำเสมอเพื่อการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว