การผ่าตัดแก้ทรวงอกหย่อนยาน (Breast Lift, Mastopexy)

                เป็นการตัดหนังและไขมันที่หุ้มเต้านมที่เกินออก ยกเต้านม พร้อมทั้งปรับรูปร่างให้อยู่ในตำแหน่งที่สวยงาม จากนั้นจึงย้ายตำแหน่งปานนม (areolar) และหัวนม (nipple) ไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับเต้านมใหม่ที่สร้างขึ้น บางครั้งในรายที่มีเต้านมใหญ่ร่วมด้วย อาจพิจารณาตัดเนื้อเต้านมเองออกไปด้วย เพื่อปรับขนาดให้ได้ตามต้องการ
                 ในบางกรณี แพทย์อาจจะใส่ถุงเต้านมเทียมเข้าไปด้วย เพื่อเพิ่มปริมาตรเต้านมตามสมควร

เมื่อไรท่านควรพิจารณาการผ่าตัดแก้ทรวงอกหย่อนยาน

                เมื่อท่านประสบปัญหาทรวงอกหย่อนจากการลดน้ำหนัก, หลังการตั้งครรภ์ ที่เต้านมขยายใหญ่และหดลง แต่ผิวหนังสูญเสียสภาวะยืดหยุ่น (elasticity) ทำให้รูสึกเต้านมแกว่ง ไม่มีความแข็ง (firmness) ดังเช่นเดิม การผ่าตัดแก้ทรวงอกหย่อนจึงเป็นทางเลือกที่ดีในบางกรณี
                 ตำแหน่งของ ปานนมและหัวนม (nipple areolar complex) ต่ำลงไป หรือหัวนมชี้ลงล่างมาก ก็สมควรได้รับการผ่าตัดเช่นนี้

การผ่าตัดทำเช่นไร

                 โดยทั่วไป ศูนย์ศัลยกรรมความงามจะนัดท่านมาปรึกษาแพทย์โดยตรง เพื่อสอบถามและให้คำอธิบายรายละเอียด ซึ่งจำเป็นต้องทำในโรงพยาบาล ด้วยการดูแลของวิสัญญีแพทย์
                 บาดแผลจะเป็นรูป "ตัว T หัวกลับ (inverted T incision)" และมีบาดแผลรอบปานนมดังในภาพ บาดแผลดังกล่าวทำเพื่อผ่าตัดและแต่งผิวหนังที่หุ้มเต้านมให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมกับตำแหน่งเต้านมใหม่ เทคนิคนี้แพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามนีโอใช้ แล้วได้ผลดีทั้งในเรื่องรูปทรงและแผลเป็นภายหลัง เนื่องจากว่าแผลตามแนวนอนจะซ่อนตัวอยู่ใต้ราวนมแทบจะมองไม่เห็น
                 ส่วนบาดแผลในแนวดิ่งและรอบปานนม ส่วนใหญ่จะหายโดยปราศจากแผลเป็นนูน

การเตรียมตัวรับการผ่าตัด

                 เพียงแต่ท่านอดอาหารและน้ำทางปากเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนรับการผ่าตัด หลังจากได้ปรึกษาแพทย์ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามนีโอ แล้ว จึงนัดไปยังโรงพยาบาลวิภาวดี 2 เข้ารับการ check in และส่งห้องผ่าตัดตามกำหนด วิสัญญีแพทย์จะให้คำแนะนำการใช้ยาระงับความเจ็บปวด ฯลฯ

หลังผ่าตัด

                 แพทย์จะใส่ท่อให้เลือดที่ค้างออกถ้าจำเป็น และพันทรวงอกไว้อย่างน้อย 48 ชั่วโมง จากนั้นแนะนำให้ผู้ป่วย ซื้อเสื้อชั้นในขนาดเล็กลงและมีโครงกระชับ เพื่อใส่กลับบ้านได้ ท่านสามารถทำงานตามปกติได้ในราว 1 สัปดาห์ หลังผ่าตัด แต่การทำงานเล็กๆ น้อยๆ สามารถทำได้ทันที ไหนจะถูกตัดออกที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามนีโอใน 7 วันหลังผ่าตัด อาการแทรกซ้อนที่ต้องพบแพทย์ได้แก่ แผลติดเชื้อ มีหนอง หรือเลือดออก แต่พบได้น้อยมาก