การดูดไขมัน (Lipoplasty)

     เรียกได้อีกหลายอย่าง เช่น Liposuction, Lipoplasty หรือ Suction assisted lipectomy แต่ในความเห็นของศูนย์ศัลยกรรมความงาม ควรจะใช้คำว่า " Liposculpture "
     เพราะไม่เป็นเพียงการดูดไขมันออกไปเท่านั้นจำเป็นต้องทำให้มีรูปร่างสวยด้วย
จึงจำเป็นต้องอาศัยความสามารถทาง
ด้านประติมากรรม (sculpturing) เข้าร่วมกับความรู้ทางด้านศัลยกรรมความงาม
     การดูดไขมัน เป็นการดูดไขมันส่วนเกินจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น คอ, ใบหน้า, แขน, ท้อง, สะโพก, ขา, ฯลฯ เพื่อให้เกิดเป็นรูปร่างที่สวยงาม .

               ถ้าท่านเป็นคนที่ต้องการเข้ารับบริการดูดไขมัน ท่านควรจะอ่านข้อความประกอบรูปภาพใน website นี้ และนัดเวลาพบแพทย์ เพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียดกับแพทย์โดยตรงต่อไป.

ลักษณะผู้ที่เหมาะสมจะทำการดูดไขมัน

  1. ไม่ใช่บุคคลที่อ้วนทั้งตัว มีน้ำหนักเกินปกติมาก
  2. มีการสะสมของไขมันเฉพาะที่ ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่ได้สัดส่วนที่สวยงามกับส่วนอื่น
  3. ไขมันที่สะสมนี้ไม่สามารถจะลดลงได้โดยการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย
  4. ควรจะมีความยืดหยุ่นที่ดีของผิวหนัง เพื่อหลังจากดูดไขมัน ผิวหนังจะมีความเรียบสวย
  5. การดูดไขมัน บางครั้งใช้ในการเสริมเต้านมโตในผู้ชาย (gynecomastia)

             

ข้อสังเกต

               การดูดไขมันสามารถทำได้ทั้งที่ office ด้วยการให้ทานยาแก้ปวดและยานอนหลับ พร้อมการให้ยาชาเฉพาะที่ สูตรผสมพิเศษ หรือถ้าดูดหลายๆ จุด จะทำในโรงพยาบาล เพื่ออาศัยแพทย์วิสัญญี ช่วยลดการเจ็บปวดด้วยวิธีต่างๆ ตามที่จะตกลงกัน และยังสามารถทำร่วมกับการผ่าตัดทางศัลยกรรมความงามอื่นๆ ในขณะเดียวกันได้เป็นส่วนใหญ่

การดูดไขมันของทำอย่างไร ?

ก่อนดูดไขมัน

                แพทย์จะฉีดน้ำเกลือที่ผสมยาชาและยาที่ทำให้หลอดเลือดเล็กๆ ตีบตัน ซึ่งแช่เย็นไว้ที่อุณหภูมิ 4?c เข้าไปในบริเวณที่จะดูด โดยการใช้ pump พิเศษ และหัวฉีดน้ำ infuser แบบรูฝอย (sprinkle like) วิธีนี้เรียกว่า " wet technic " หรือ " tumescent technic " อาจจะฉีดสารละลายเข้าไปถึง 1000-2000 cc. ต่อจุด เรียกว่า " superwet technic "
                 หลักการโดยสรุป คือ ถ้าต้องการที่จะดูดไขมันออกอย่างรวดเร็ว จำนวนมากๆ จะใช้หัวดูดขนาดใหญ่ ในระดับชั้นไขมันที่ลึก ถ้าต้องการดูดไขมันระดับตื้น เพื่อให้ผิวหนังหดตัวกลับมาที่ใหม่ จะใช้หัวดูดขนาดเล็ก ในระดับชั้นไขมันตื้นมากๆ เพื่อลดการเกิดความไม่เรียบและบุ๋ม

บาดแผลที่เกิดจากการเจาะเพื่อใส่หัวดูดไขมัน

              มีขนาดไม่เกิน 6 มม. โดยซ่อนอยู่ในจุดที่มองเห็นลำบากขึ้นกับบริเวณที่ดูด

จุดประสงค์หลัก

                คือ ต้องการให้เกิดการเพิ่มความดันในชั้นไขมันที่จะดูด และทำให้ไขมันจับตัวกันหลวมมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมช่องทางเพื่อการสอดหัวดูดไขมันเข้าไป
                 เหตุผลที่สำคัญประการหนึ่ง คือ สารละลายที่มีส่วนผสมของยาและความเย็นของสารละลายเอง จะทำให้เลือดที่จะออกขณะดูดมีน้อย ส่งผลให้หลังผ่าตัดไม่เขียวช้ำ หรือบวมนาน ดังเช่นวิธี
" dry technic "
                 เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ ความเย็น 4?c ของสารละลาย ยังสามารถทำให้เกิดอาการชาของเส้นประสาท (cold anesthesia) ได้ระดับหนึ่งด้วย


ขณะดูดไขมัน

                แพทย์จะทำการต่อท่อโลหะกลวงที่มีรูปแบบต่างๆ ที่ปลาย (cannula multiple hole configuration) เข้ากับเครื่องดูดสูญญากาศ (aspirator machine) ที่ Neo Plastic Surgery Center ใช้เครื่อง Hercules ของ บริษัท Well Johnson CO.LTD, Tuzson Arizona ซึ่งมีพลังดูดและอัตราการไหลที่ค่อนข้างดีมาก และเสียงเงียบ โดย cannula ที่ใช้สอดเข้าไปเพื่อดูดไขมัน จะมีขนาดและแบบของรูที่ปลายต่างๆ กัน ขึ้นกับระดับชั้นไขมันที่จะดูด และความต้องการผลพิเศษบางอย่าง ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 มม., 3.7 มม., 4.0 มม., 4.6 มม., 5.0 มม.

หลังจากดูดไขมัน

               ไม่ว่าจะเป็นที่ office หรือทำในโรงพยาบาล แพทย์จะให้ใส่เสื้อผ้ารัดพิเศษ (compressive dressing / garment) เพื่อควบคุมรูปร่างและลดการบวมของบริเวณที่จะดูดไขมัน ทั้งนี้การใส่เสื้อผ้ารัดจะต้องไม่ถอดออกเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ใน 48 ชั่วโมงแรก เพื่อผลที่ดีที่สุด
                 อาจจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องนอนพักในโรงพยาบาล 1 คืน (overnight) ก็ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณของเหลวที่ดูดออกมาและอาการของท่านหลังดูดไขมัน ว่าจะพร้อมกลับบ้านได้เลยหรือไม่ โดยการตรวจของแพทย์และพยาบาลหลังพักพื้นหลังผ่าตัดโดยละเอียด

หลังผ่าตัดท่านจะพบประสบการณ์อะไรบ้าง ?

อาการไม่สบายหรือปวด อาจมีบ้างซึ่งสามารถควบคุมได้โดยยารับประทานแก้ปวดที่มีฤทธิ์แรง (potent analgesic drug)
เสื้อผ้ารัดพิเศษ อาจถอดออกได้หลัง 48 ชม. แต่ขอแนะนำให้ใส่ต่อไปอีกเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ หลังผ่าตัด
การบวม, มีเลือดออกเล็กน้อย เป็นเรื่องปกติของการดูดไขมัน ที่จะค่อยๆ ยุบหาย หรือจางหายในราว 2-3 สัปดาห์เช่นกัน
ข้อสังเกต วิธี wet technic สามารถทำให้การพักฟื้นเร็ว การปวด การเขียวช้ำ เกิดขึ้นน้อยกว่าวิธีเดิมมาก

เมื่อไรจะทำงานได้ตามปกติ ?

         การกลับไปทำงานตามปกติ ทำได้ใน 2-3 วัน หลังผ่าตัด แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินชีวิตตามปกติ ควรจะทำได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ และการออกกำลังกายมากๆ เช่นวิ่ง, fitness exercise ควรเริ่มทำเมื่อกลับเข้าสู่สภาพปกติ ในราว 1 เดือน

ผลของการดูดไขมัน

                อาการบวม อาจทำให้รูปร่างที่แท้จริงหลังการดูดไขมันเกิดไม่เร็วนัก และไม่มีกำหนดแน่นอนในแต่ละบุคคล แต่ในที่สุดแล้วท่านจะรู้สึกสบายในเสื้อผ้าใหม่ และมั่นใจในรูปร่างสัดส่วนของตัวเองมากขึ้น ผลการดูดไขมันจะเกิดถาวรถ้าท่านรักษาน้ำหนักให้คงที่หลังการผ่าตัดตลอดเวลา แม้จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นบ้าง ก็จะไม่ทำให้ผลของการเกิดไขมันรวมกันเห็นเด่นชัดดังเช่นก่อนดูดไขมัน.